Μέλη ΔΕΠ

Δρ. Βαρσάμης Δημήτριος

Καθηγητής

Διευθυντής ΠΜΣ, Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Στρουθόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής

Δρ. Χειλάς Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Δρ. Βολογιαννίδης Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ούτσιος Ευάγγελος

Λέκτορας

Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων

Δρ. Φραγγίδης Λεωνίδας

Επίκουρος Καθηγητής

Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Έκτακτο Προσωπικό

Πεταλίδης Νικόλαος

Σάλτας Βασίλειος

Καραβασίλης Γεώργιος