Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έχει θεσμοθετήσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Tutor). Κάθε χρόνο, ορίζεται για κάθε πρωτοετή φοιτήτρια/ή ένα μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει τον ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου για καθοδήγηση σε θέματα σπουδών. Τα ονόματα του ακαδημαϊκού συμβούλου του κάθε φοιτητή ανακοινώνονται κατά την έναρξη των μαθημάτων. Οι φοιτήτριες/ές επιβάλλεται κι ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά με τον/την ακαδημαϊκό σύμβουλό τους και να συζητούν ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους.  Οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν με πρωτοβουλία είτε του ακαδημαϊκού συμβούλου είτε των φοιτητών.

Ο Κανονισμός του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος (Πρακτικό 33/16-12-2022).

Ο Κανονισμός