Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εφαρμογές της πληροφορικής αποτελούν ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία αλλά και την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως. Η εφαρμοσμένη πληροφορική αποτελεί πλέον συνιστώσα των περισσότερων επιστημών, ενισχύοντας την ανάγκη της κοινωνίας και της αγοράς για εξειδικευμένες σπουδές σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να συνεισφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.


Εγγραφές από Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019. Έναρξη μαθημάτων τη Δευτέρα 21/10/2019, 16:00

Οδηγός Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει λήξει. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους υποψηφίους για το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για την έκβαση της αίτησής τους και οι επιτυχόντες θα λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του A΄ Εξαμήνου

Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο

Ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Χρονολόγιο του A΄ Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξετάσεων του A΄ Εξαμήνου

Πρόσκληση Διδασκόντων

Διαρκής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ.

E-Class, Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ενημερωθείτε για το υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων

Ethesis - Πλατφόρμα Διαχείρισης Διπλωματικών Εργασιών

Η συνολική διαχείριση των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά.